Phát hiện 2 đối tượng với hành vi mờ ám.

2.jpg

đối tượng 1: đang bị theo dõi bởi lực lược cơ quan chức năng

1.jpg

đối tượng 2 nằm trong đường dây buôn bán hàng gjả, hàng nh*i'

3-1.jpg

Cuộc gặp mặt bí ẩn trong con hẻm nhỏ

4.jpg

Các đối tượng có những biểu hiện đáng nghi vấn

5.jpg

giao dịch!
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top Bottom