Writer CRESK

VIETHIPHOP

Trợ lý
1693841227395.png
+ Tên thật: Nguyễn Tấn Lực
+ Tổ chức / Đội nhóm: Wallovers
+ Năm hoạt động: 2009
+ Thể loại / Sở trường: Graffiti
+ Công việc hiện tại: Artist

Tổ chức sự kiện

  • Vietnam on the Wall
  • Saigon Urban Arts
  • We Choice - WeDo x Graffiti
  • Triển lãm Spraying Board Vietnam
  • Triển lãm "Urban Layers"

Fanpage: Cresk

PEACE - LOVE - UNITY - RESPECT - KNOWLEDGE
 

Thành viên trực tuyến

Không có thành viên trực tuyến.
Top Bottom