Anh nhớ lại những kỷ niệm mà sao trông anh bùn thế | Trương Cất Cánh | Prod. Charlie Tie |

Oliu

Rapper
Youtube:
 

Đính kèm

  • 8E05D75E-0319-4892-9689-FA966610014A.jpeg
    8E05D75E-0319-4892-9689-FA966610014A.jpeg
    481.7 KB · Lượt xem: 0
  • 7A79584F-2967-4D42-9F68-8331D78C7D56.jpeg
    7A79584F-2967-4D42-9F68-8331D78C7D56.jpeg
    757.1 KB · Lượt xem: 0
Top Bottom