MS Hu$tlers

MS Hu$tlers

MS Hu$tlers

doi hinh MS Hustlers VIỆT HIPHOP

Ảnh: Midside Hu$tlers.(2018)

Tên chính thức: MidSide Hu$tlers

Cách viết tên khác của tổ chức:

  • M$ Hustlers
  • M$H
  • MsH

Sáng lập: N.O

Thành lập: 2015

Hoạt động: 2015-nay

Đội hình:

+ Nghệ sĩ nòng cốt

Đồng minh thân cận:

  • Insiders
  • TODO CLAN

Danh sách đĩa nhạc:

EP:

Mixtape:

Đĩa đơn:

Music video:

Fanpage: Midside Hu$tlers.

YouTube:

SoundCloud: MIDSIDE HU$TLERS.

Chuyên mục
Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Việt hiphop (0)