GVR

GVR

GVR

doi hinh GVR 2017 VIỆT HIPHOP

Tên chính thức: Genius Viet Rap

Tiền thân là German Viet Rap

Sáng lập bởi Phương CD và First Love a.k.a. FL

Thành lập: 06/4/2006

Hoạt động: 2006-nay

Diễn đàn hoạt động: h2arapclub.com | gvrproduction.com | gvrweb.com | gvrproduction.net | gvr.vn (ngưng hoạt động)

Cách viết khác: GvR

Đội hình:

Cựu thành viên:

 • Phương CD
 • DSK
 • Andree
 • It’s Lee
 • BDT
 • Zolek
 • GhettoKid
 • South Edge
 • EnBien
 • VietDragon
 • Jukey
 • B.0.7
 • C-Walk
 • Timmis
 • Cubb
 • Ling
 • Double N
 • T-Akayz
 • Da Vickie
 • PXT
 • MK714
 • Binz
 • Kid-X
 • Lil Kendy
 • J.Lee
 • Rhymastic
 • SilverC
 • ClownD
 • NHT
 • Dr.BL
 • WormRed
 • Lynk Lee
 • Neway
 • ShiverOne
 • Mr.Sol
 • Nam Kha
 • JongKay
 • Mr.Lonely
 • Underground
 • Nico
 • tổ đội NewStyle9z
 • Chíp Nhỏ
 • Linh Lam
 • PhươngNP
 • Shadow P
 • Kimmie
 • Tjtj
 • Tony TK
 • One-T
 • Helius
 • Dr. Crizzle
 • Triple K
 • Kancc
 • B-Wine
 • Dizzy
 • B-Ray
 • Bobbie
 • MceeBlue
 • STO
 • Mastic
 • Millo Miller
 • VicD
 • Huniixo
 • Lee Trunie
 • SuperC
 • Lil D5
 • Tetrix
 • 1DEE
 • StillaD
 • Olia Hoàng
 • Deezy
 • Táo
 • Black Rin
 • và nhiều thành viên khác

Quản trị viên:

 • First Love
 • Khánh HP
 • SMR
 • Tricky
 • Tuanvu
 • Jr.

Bản hit: GvR Group; Genius Viet Rap 2012 (part 1); Food Wars (Ăn cái gì?); Haters của Binz; Lú 2 của Binz, It’s Lee, Young H & Black Murder; My Name Is GVR (feat. Young Crizzal) của Rhymastic; Rồng Lộn (feat. It’s Lee, Da Vickie, Tricky & Jr.) của BDT; Your Intention (feat. VietDragon) của Linh Lam; The An5wer (feat. Gizmo, Kancc, Beezy & LT Midside) của Linh Lam; GVR (feat. Phương CD & VietDragon) của Nah; Viet Pride (We run the game) (feat. Gizmo) của BDT;…

___

Fanpage: GVR Entertainment

Nhóm: GVR Fanzone

YouTube: GVR Entertainment | GVR Entertainment

SoundCloud: GVR Entertainment

Chuyên mục
Chia sẻ
Bài mới
Bài cũ

BÌNH LUẬN

Việt hiphop (0)