16 NorthSide

16 NorthSide

16 NorthSide

16 NorthSide scaled VIỆT HIPHOP

Tiền thân  North Music

Tên viết tắt: 16NS

Cách viết tên cũ: 16th! NorthSide.

Thành lập: 03/11/2012

Địa bàn hoạt động: Hải Phòng

Diễn đàn hoạt động: Hải Phòng Hood a.k.a. hpr

Sáng lập bởi 3Q, Brt-H, T.D, Luca & D.F

Đội hình: 16 3Q, 16 Typh, 16 BrT, 16 Dsloth, 16 BeanCd, 16 Rehtona, 16 DSP,…

Danh sách đĩa nhạc:

+ Album hợp tác:

  • HYDRA (Hope You Don’t Run Away) của 16 BeanCd & 16 Rehtona (2020)

+ EP hợp tác:

  • FLAVA fvckin’ badass của FLAVADUNKT & Don Brian (2021)

+ Mixtape:

  • Bên đời (2012)
  • My Gang (2017)
  • Trong một chiều (2019)

Bản hit: CÔNG VIỆC, QUAN ĐIỂM, Sử dụng, Mary, WALK ON DA STREET của 16 Typh16 BrT, Don’t Waste My Time của 16 TyphLil Wuyn, Ride around town (feat. 16 BeanCD & P01SON) của 16 Typh, Malibu của 16 Typh và $ATIVA, Don’t Ask Me Why (feat. 16 Typh) của 16 Dsloth, đã bao giờ của 16 Typh, Rap cho mọi người nghe của 16 Typh và MadMax,…

___

Facebook: 16 NorthSide

Instagram: @16northsidevn

YouTube: 16 Northside

SoundCloud: 16 NorthSide

Chuyên mục
Chia sẻ
Bài mới
Bài cũ

BÌNH LUẬN

Việt hiphop (0)