Weedie

Weedie

Nghệ danh khác: Weedie Mane

Cách viết khác của nghệ danh: WEEDIE

Sinh sống: Đà Nẵng

Hoạt động: 2016-nay

Tổ đội / Hãng đĩa: OawnsG / OANG | BE$TRIP_B0YZ

Danh sách đĩa nhạc:

+ Album phòng thu:

 • Weedie Iceboi (đang hoàn thành)

+ EP / Beattape:

 • Weedie Mane’s 2nd BEATTAPE (2019)
 • WM Beat Collection VOL. 3 (2019)
 • WM Beat Collection VOL. 4 (2019)
 • WM Beat Collection VOL. 5 (2020)
 • WM Beat Collection VOL. 6 (2020)
 • WM Beat Collection VOL. 7 (2020)
 • WM Beat Collection VOL. 8 (2020)
 • WM Beat Collection VOL. 9 (2021)
 • WM Beat Collection VOL. 10 (2021)
 • WM Beat Collection VOL. 11 (2021)
 • WM Beat Collection VOL. 12 (2021)

+ Mixtape:

 • Weedie’s 1st self-produced mixtape (2019)

Bản hit: DATWASSUP; OMW; Unconcern; Trippin; To Tha Fullest Cypher (feat. Winno, Nicc, Riest, Hydro & HBoBlueFire); 12ECEMBER (feat. Lockie, Winno, Hydro & Riet); góp giọng trong LOCAL LIFESTYLE cùng Dr. Kaka$hi; góp giọng trong No Love No Drama của Chiulinh; góp giọng trong Trust Me của Chiulinh; phối beat cho Blue Sky của Nicc; phối beat Moonlight của OawnsG;…

___

Facebook: Xơn Hải

Fanpage: Weedie

Instagram: @xonhai | @weediemane

YouTube: WEEDIE MANE

SoundCloud: Weedie Mane

Spotify: Weedie

Apple Music: Weedie

Chuyên mục
Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Việt hiphop (0)
Tắt ( )