VSplifff

VSplifff

VSplifff VIỆT HIPHOP

Tên thật: Tới

Sinh: 07/01/2001

Sinh sống: San Diego, California, Mỹ | Thành phố Hồ Chí Minh

Hoạt động: 2020-nay

Tổ đội / Hãng đĩa: Under The Hood

Danh sách đĩa nhạc:

+ EP:

  • Trill Drill (2021)

+ Mixtape:

  • Splifff Tape (2021)

Bản hit: COUPE MODE, NO KAP, SIP IT UP, KRIMINAL, 7UP (LHWGH) (feat. MinhLai), RUN DIS STREET (feat. MinhLai), ON MA WAV (feat. B-Wine & Bình Nguyên), WIT MA GANG (feat. VCC Left Hand), INTERLUDE (feat. V# & Bình Bình Vũ), góp giọng trong Immagolean / HLW Kandy của PINERADISE & Left Hand, góp giọng trong PATH2HELL của PINERADISE,…

___

Facebook: A. Tới

Instagram: @vsplifff | @dank_gallery

Spotify: Vsplifff

Apple Music: Vsplifff

Chuyên mục
Chia sẻ
Bài mới
Bài cũ

BÌNH LUẬN

Việt hiphop (0)