TO$KA

TO$KA

TOSKA VIỆT HIPHOP

Tên thật: Gia Khánh

Cách viết khác của nghệ danh:

 • VCC TO$KA
 • TOSKA a.k.a. VCC TOSKA
 • To$ka a.k.a. Toska
 • VCC To$ka a.k.a. VCC Toska

Sinh: 08/7/2001

Sinh sống:

 • Hải Phòng
 • Hà Nội

Hoạt động: 2017-nay

Tổ đội / Hãng đĩa:

 • Chewinggeng
 • VCC
 • Chanel Walkers

Danh sách đĩa nhạc:

EP:

 • EP: LOVE CITY (2019)
 • EP: NEON LIGHTS (2019)
 • EP: T.N.T (THE NEW TO$KA) (2019)
 • EP: ĐI CẢNH (2021)

Đĩa đơn:

+ Đĩa đơn chính

 • REPLACEMENTS (2020)
 • ALL I KNOW (feat. VCC Left Hand & VCC G Rose) (2020)
 • PROMMATE (2021)
 • STAR (2021)
 • SCARS (feat. Left Hand, da/md & WOKEUPAT4AM) (2021)
 • và nhiều đĩa đơn khác

+ Đĩa đơn với tư cách là nghệ sĩ hợp tác

 • 03:11AM (feat. Toska) của Cratie (2018)
 • Ước Gì (feat. Toska) của Thiếu Nữ Band (2018)
 • LOOP (feat. TO$KA & Left Hand) của Coldzy (2019)
 • MEDUSA (feat. TO$KA) của $ATIVA (2020)
 • Paris By Night (feat. TO$KA & Mas) của Conifert (2020)
 • Chanel (feat. TOSKA) của Left Hand (2021)
 • Uống Với Anh Đi (feat. To$ka & vovanduckhung) của 1nG (2021)
 • và nhiều đĩa đơn khác

+ Đĩa đơn cộng tác

 • HOA SỮA cùng $ATIVA (2018)
 • Thanh Niên “Truẩn” cùng $ATIVA & Cratie (2019)
 • Energy Trappin (prod. CM1X) cùng Nalo, CraT, Roki & Winno (2020)
 • và nhiều đĩa đơn khác

+ Đĩa đơn khác

 • FLEXING ON THEM HATERS cùng Conifert, FlexEtCheck & $ATIVA (2020)

___

Facebook: Gia Khánh

Fanpage: TO$KA

Instagram: @lil.toska_

YouTube: TOSKA

SoundCloud: TO$KA

Spotify: VCC Toska

Chuyên mục
Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Việt hiphop (0)