Torai9

Torai9

Torai9 1 VIỆT HIPHOP

Tên thật: Lê Quý Kỳ Phong

Tên khác: Heart Jack, Trâu Đại Hiệp, Lão Cửu

Sinh: 02/07/1991

Quê quán: Tân An, Long An

Nơi sinh sống: Thành phố Hồ Chí Minh

Hội nhóm/Hãng thu âm: Baby 1! Warning (trước đây), SouthSide Rap (trước đây), Free Spirit Rap

Sản phẩm nổi bật: FSR Get It (hợp tác với Blackbi, BabyRed, Pjpo, Young H và LJ), Nép qua 1 bên, Southside Rap Story (feat. Blackbi, Young H và S.O), v.v.

___

Facebook: Lê Quý Kỳ Phong

Instagram: @lequykyphong

SoundCloud: torai9 ; torai9

 

 

Chuyên mục
Chia sẻ
Bài mới
Bài cũ

BÌNH LUẬN

Việt hiphop (0)