Low G

Low G

Low G 1 VIỆT HIPHOP

Tên thật: Nguyễn Hoàng Long

Sinh: 23/7/1997

Sinh sống: Hà Nội

Hoạt động: 2018-nay

Tổ đội / Hãng đĩa: Milky Way Crew | Last Fire Crew | Rap Nhà Làm | Nhà Hoá Học Đống Đa

Danh sách đĩa nhạc:

+ EP:

 • Trapper Killer (2020-2021)

+ Đĩa đơn:

Đĩa đơn chính

 • Flexin’ trên Circle K (2019)
 • Cắt kéo trên Lênin (2019)
 • Tán Gái 505 (2020)
 • Tán Gái 606 (2020)
 • Chán Gái 707 (2020)
 • Vua Chơi Trên Mặt Trăng (feat. Chí) (2020)
 • okeokeoke (2020)
 • Em Gái (feat. Blaise) (2021)
 • Simple Cypher (2021)
 • An Thần (feat. Thắng) (2021)
 • và nhiều đĩa đơn khác

Đĩa đơn quảng cáo

 • Thủ Đô Cypher cùng RPT Orijinn, RZ Mas & RPT MCK (2020)
 • LANE NÀO “BÁ” NHẤT? cùng Gừng, G.Ducky, RPT Orijinn & RPT T.C. (2020)
 • Choichoichoi cùng Đá Số Tới & Sài Gòn Tếu (2021)
 • và nhiều đĩa đơn khác

___

Facebook: Nguyễn Hoàng Long

Instagram: @lf.low.g@long.gloving.vietnam

Chuyên mục
Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Việt hiphop (0)