Khoa Wzzzy

Khoa WzzzyKhoa Wzzzy VIỆT HIPHOP

Tên khác: KWzzzy, Khoa Weezy

Sinh ngày: 27/08/1995

Nơi sinh sống: Thành phố Hồ Chí Minh

Tổ chức: 95G

Các bản hit: Chuckies (Cypher) (feat. Lil Wuyn, Lăng LD, Sol DCOD & K The Martian), My Journey (w/ So Hi & Devilman TYO), Chuck Taylor Waterproof (w/ K The Martian), v.v.

 

Facebook: https://www.facebook.com/kwzzzyvibeonly

Fanpage: https://www.facebook.com/kwzzzy95G

Instagram: https://www.instagram.com/khoawzzzy995g

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCDKyQj8tBA2onmJ5kx99_pw

SoundCloud: https://soundcloud.com/kwzzzyninefivegee

Chuyên mục
Chia sẻ
Bài mới
Bài cũ

BÌNH LUẬN

Việt hiphop (0)