K The Martian

K The Martian

K The Martian VIỆT HIPHOP

Tên thật: Nguyễn Duy Khiêm

Nghệ danh khác: Kim Nguyen | Kim Nguyen Martian

Sinh: 25/3/1995

Sinh sống: Mỹ

Hoạt động: 2014-2020

Tổ đội / Hãng đĩa: hoạt động độc lập, có liên kết với HUSTLANG và vndtown

Danh sách đĩa nhạc:

+ Album hợp tác:

+ EP:

  • Untitled (2014)

+ EP hợp tác:

  • Apeshit cùng Dustin NGO 春風 (2018)

+ Mixtape:

  • Major Tom (2016)

+ Mixtape hợp tác:

  • R I S E O F T H E S O U T H cùng DCOD, LDleKING và một số rapper khác của miền Nam (2015)
  • #KKING cùng Par SG (2016)

+ Bản hit: Trôi, Thức Dậy, Fly, Outro, L.O.V.E. (feat. NVM) cùng Par SG, Shallow Soul cùng Par SG, góp giọng trong Chuck Taylor Waterproof của Khoa Wzzzy, góp giọng trong Chuckies Cypher của Khoa Wzzzy, góp giọng trong TRAP FLUTE của Khoa Wzzzy, góp giọng trong Một ngày đẹp trời của Chiulinh, góp giọng trong Hennessy của Chiulinh,…

Chuyên mục
Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Việt hiphop (0)