Vietle

Vietle

VIET LE VIỆT HIPHOP

Ảnh: Việt Lê (2022)

Tên thật: Lê Trung Việt

Nghệ danh khác:

 • Joker
 • J0k a.k.a. Jok
 • MR.J

Cách viết khác của nghệ danh:

 • Việt lê
 • VIỆT LÊ

Sinh: 16/7/2000

Quê quán: Nghệ An

Sinh sống: Thành phố Hồ Chí Minh

Hoạt động: 2017-nay

Tổ đội / Hãng đĩa:

 • S2G
 • Deemension
 • F4L
 • NTDB
 • 793 Gang

Thành tích:

Danh sách đĩa nhạc:

Mixtape:

 • [SCDC] (2017)

Đĩa đơn:

+ Đĩa đơn chính:

+ Đĩa đơn với tư cách nghệ sĩ hợp tác:

+ Đĩa đơn cộng tác:

+ Khác:

Facebook: Việt Lê

Instagram: @ntdb.vietle

Fanpage: VIỆT LÊ

YouTube: Việt lê chơi nhạc

SoundCloud: [S2G] [NTDB] Vietle

Chuyên mục
Chia sẻ
Bài mới
Bài cũ

BÌNH LUẬN

Việt hiphop (0)