GoKKy

GoKKy

GoKKy VIỆT HIPHOP

Ảnh: Man Nguyen (2020)

Tên thật: Nguyễn Anh Mẫn

Sinh: 06/4/2000

Sinh sống:

  • Nha Trang, Khánh Hoà
  • Thành phố Hồ Chí Minh (2018-nay)

Hoạt động: 2016-nay

Tổ đội / Hãng đĩa:

  • Joker Rock (2018-nay)
  • Big Kid Little People (2020-nay)
  • The Evolution (2021-nay)

Thành tích:

Danh sách đĩa nhạc:

Đĩa đơn:

+ Đĩa đơn chính

+ Đĩa đơn với tư cách nghệ sĩ hợp tác

+ Đĩa đơn cộng tác

Khác

Facebook: Man Nguyen

Instagram: @gokky_64

YouTube: GoKKy

SoundCloud: Man Nguyen=GoKKy

Spotify: GoKKy

Chuyên mục
Chia sẻ
Bài mới
Bài cũ

BÌNH LUẬN

Việt hiphop (0)