Godthic

Godthic

Godthic deo khan turban VIỆT HIPHOP

Ảnh: Nguyễn Vinh (2022)

Tên thật: Nguyễn Thành Vinh

Nghệ danh khác: Great Evil Beast

Sinh: 24/10

Sinh sống:

  • Hải Phòng
  • Hà Nội

Hoạt động: 2018-nay

Tổ đội / Hãng đĩa:

Thành tích:

Danh sách đĩa nhạc:

Mixtape:

  • CHIẾN THẦN (đang hoàn thành)

Đĩa đơn:

+ Đĩa đơn chính

+ Đĩa đơn với tư cách nghệ sĩ hợp tác

+ Đĩa đơn cộng tác

Khác:

Facebook: Nguyễn Vinh

Instagram: @godthic2410

Chuyên mục
Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Việt hiphop (1)
  • comment-avatar
    fan godthic 3 tháng

    fan chua thic 20 nam