Dope B

Dope B

Dope B VIỆT HIPHOP

Nghệ danh khác: NowB

Cách viết nghệ danh khác: Dope-B

Sinh: 20/4

Tổ đội / Hãng đĩa: South Pride Rap | DCOD

Danh sách đĩa nhạc:

+ Album hợp tác:

  • T r ô i của DCOD (2018)

+ Mixtape:

  • DXPE TAPE (2019)
  • Tao vẫn Chill (2020)

+ Mixtape hợp tác:

  • Ngục của South Pride Rap (2012)
  • Weed của South Pride Rap (2012)
  • R I S E O F T H E S O U T H của DCOD, LDleKING cùng một số rapper miền Nam (2015)

Bản hit: Say Cồn, Trên Đường Phố, Đi Thật Xa, Liệu Còn Gặp Lại Nhau, Cuối Tuần (feat. Sol), Hộp Đêm (feat. P$mall & V$oul), Tiền Tình Tài (feat. B.O), Tao Là B (feat. Sol7), góp giọng trong Loner của DCOD, góp giọng trong iDONtKNOW của DCOD, góp giọng trong Keep It Real của DCOD,…

___

Facebook: The Dopeboi

Instagram: @dcod_dopeb

SoundCloud: [DCOD] Dope-B

Chuyên mục
Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Việt hiphop (0)