Top 10 bài nhạc dài nhất Rap Việt

Top 10 bài nhạc dài nhất Rap Việt

1. norahC – “CHIẾN VĂN 2/ REP ACY” (31 phút 03 giây)

2. Phúc Du – “TỨ MÃ (REP ACY)” (20 phút)

3. Acy – “TRƯỜNG CA 5B” (19 phút 05 giây)

4. Bring It Back – 5Side (17 phút 34 giây)

5. Khúc Cầu Hồn – Acy (15 phút 35 giây)

6. World War 3 – Southside Union (15 phút 17 giây)

7. 10 Millionz – SSR All Star (15 phút 14 giây)

8. Nội Chiến – Macthediablo (13 phút 18 giây)

9. DM GVR 4 – GoDz All Star (12 phút 51 giây)

10. How Do You Want It – V-Original (09 phút 58 giây)

Chuyên mục
Chia sẻ

BÌNH LUẬN

Việt hiphop (1)
  • Minh Phạm

    không có cấm nghe à

  • Tắt ( )