Danh hiệu

 1. 1

  Level.1 - Chưa xếp hạng

 2. 10

  Level.10 - Gỗ Đoàn

 3. 100

  Level.20 - Sắt Đoàn

 4. 250

  Level.30 - Đồng Đoàn

 5. 500

  Level.40 - Bạc Đoàn

 6. 1000

  Level.50 - Vàng Đoàn

 7. 2500

  Level.60 - Bạch Kim

 8. 5000

  Level.70 - Kim Cương

 9. 10000

  Level.80 - Cao Thủ

 10. 20000

  Level.90 - Thách Đấu

 11. 50000

  Level.100 - Huyền Thoại

Top Bottom