Việt Hiphop - Diễn Đàn Hiphop Việt Nam

ĐẠI THẾ GIỚI
Trợ giúp Người dùng
 • Không có ai đang trò chuyện vào lúc này.

  VIỆT HIPHOP

  Giới thiệu về Việt Hiphop

  Giới thiệu về Việt Hiphop

  Chủ đề
  3
  Hoạt động
  42
  Chủ đề
  3
  Hoạt động
  42
  Thông báo

  Thông báo

  Chủ đề
  3
  Hoạt động
  17
  Chủ đề
  3
  Hoạt động
  17

  RAP

  Rapper - Crew

  Rapper - Crew

  Chủ đề
  45
  Hoạt động
  365
  Chủ đề
  45
  Hoạt động
  365
  Nhạc

  Nhạc

  Chủ đề
  1.3K
  Hoạt động
  2K
  Chủ đề
  1.3K
  Hoạt động
  2K
  Kiến thức

  Kiến thức

  Chủ đề
  8
  Hoạt động
  14
  Chủ đề
  8
  Hoạt động
  14
  • bkziZ
  Lịch sử

  Lịch sử

  Chủ đề
  3
  Hoạt động
  29
  Chủ đề
  3
  Hoạt động
  29
  • bkziZ
  Chợ trời (chợ feat, chợ beats, chợ đồ chơi,...)
  Chủ đề
  101
  Hoạt động
  294
  Sự kiện

  Sự kiện

  Chủ đề
  3
  Hoạt động
  7
  Chủ đề
  3
  Hoạt động
  7
  Bàn luận - Tâm sự - Review

  Bàn luận - Tâm sự - Review

  Chủ đề
  70
  Hoạt động
  3.1K
  Chủ đề
  70
  Hoạt động
  3.1K

  BREAK DANCE

  Dancer - Crew

  Dancer - Crew

  Chủ đề
  11
  Hoạt động
  17
  Chủ đề
  11
  Hoạt động
  17
  Performance - Showcase

  Performance - Showcase

  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Không có
  Kiến thức

  Kiến thức

  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Không có
  Lịch sử

  Lịch sử

  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Không có
  Học viện

  Học viện

  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Không có
  Bàn luận - Tâm sự - Review

  Bàn luận - Tâm sự - Review

  Chủ đề
  1
  Hoạt động
  19
  Chủ đề
  1
  Hoạt động
  19

  GRAFFITI

  Writer

  Writer

  Chủ đề
  1
  Hoạt động
  1
  Chủ đề
  1
  Hoạt động
  1
  Tác phẩm

  Tác phẩm

  Chủ đề
  6
  Hoạt động
  39
  Chủ đề
  6
  Hoạt động
  39
  Kiến thức

  Kiến thức

  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Không có
  Lịch sử

  Lịch sử

  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Không có
  Sự kiện

  Sự kiện

  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Không có
  Bàn luận - Tâm sự - Review

  Bàn luận - Tâm sự - Review

  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Không có

  DJ

  DJ

  DJ

  Chủ đề
  3
  Hoạt động
  5
  Chủ đề
  3
  Hoạt động
  5
  Nhạc

  Nhạc

  Chủ đề
  3
  Hoạt động
  13
  Chủ đề
  3
  Hoạt động
  13
  Kiến thức

  Kiến thức

  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Không có
  Lịch sử

  Lịch sử

  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Không có
  Chợ trời (chợ beats, chợ đồ chơi,...)

  Chợ trời (chợ beats, chợ đồ chơi,...)

  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Không có
  Sự kiện

  Sự kiện

  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Không có
  Bàn luận - Tâm sự - Review

  Bàn luận - Tâm sự - Review

  Chủ đề
  2
  Hoạt động
  25
  Chủ đề
  2
  Hoạt động
  25

  CÁC BỘ MÔN ĐƯỜNG ĐƯỜNG PHỐ

  Beatbox

  Beatbox

  Chủ đề
  2
  Hoạt động
  18
  Chủ đề
  2
  Hoạt động
  18
  • bkziZ
  Trượt ván

  Trượt ván

  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Không có
  BMX

  BMX

  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Không có
  Parkour

  Parkour

  Chủ đề
  1
  Hoạt động
  5
  Chủ đề
  1
  Hoạt động
  5
  Yoyo

  Yoyo

  Chủ đề
  1
  Hoạt động
  1
  Chủ đề
  1
  Hoạt động
  1
  Contact Juggling

  Contact Juggling

  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Không có

  THỜI TRANG

  Fashionista

  Fashionista

  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Không có
  Kiến thức

  Kiến thức

  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Không có
  Lịch sử

  Lịch sử

  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Không có
  Chợ trời

  Chợ trời

  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Không có
  Sự kiện

  Sự kiện

  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Không có
  Bàn luận - Tâm sự - Review

  Bàn luận - Tâm sự - Review

  Chủ đề
  1
  Hoạt động
  2
  Chủ đề
  1
  Hoạt động
  2

  Thành viên trực tuyến

  Không có thành viên trực tuyến.

  Bài mới nhất

  Thống kê diễn đàn

  Chủ đề
  1,579
  Hoạt động
  6,113
  Thành viên
  14,336
  Thành viên mới nhất
  HaRau_49Ss
  Top Bottom