Việt Hiphop - Diễn Đàn Hiphop Việt Nam

Trợ giúp Người dùng

Bạn chưa tham gia bất kỳ phòng nào.

  VIỆT HIPHOP

  Các dự án

  Các dự án

  Chủ đề
  10
  Bài viết
  16
  Chủ đề
  10
  Bài viết
  16
  Giới thiệu về Việt Hiphop

  Giới thiệu về Việt Hiphop

  Chủ đề
  4
  Bài viết
  4
  Chủ đề
  4
  Bài viết
  4

  RAP

  Rapper - Crew

  Rapper - Crew

  Chủ đề
  34
  Bài viết
  156
  Chủ đề
  34
  Bài viết
  156
  Nhạc

  Nhạc

  Chủ đề
  932
  Bài viết
  1.4K
  Chủ đề
  932
  Bài viết
  1.4K
  Bảng xếp hạng - Việt Hiphop Awards

  Bảng xếp hạng - Việt Hiphop Awards

  Chủ đề
  12
  Bài viết
  105
  Chủ đề
  12
  Bài viết
  105
  Kiến thức

  Kiến thức

  Chủ đề
  11
  Bài viết
  24
  Chủ đề
  11
  Bài viết
  24
  Lịch sử

  Lịch sử

  Chủ đề
  3
  Bài viết
  24
  Chủ đề
  3
  Bài viết
  24
  Chợ trời (chợ feat, chợ beats, chợ đồ chơi,...)
  Chủ đề
  92
  Bài viết
  163
  Bàn luận - Tâm sự - Review

  Bàn luận - Tâm sự - Review

  Chủ đề
  53
  Bài viết
  2.9K
  Chủ đề
  53
  Bài viết
  2.9K

  BREAK DANCE

  Dancer - Crew

  Dancer - Crew

  Chủ đề
  7
  Bài viết
  8
  Chủ đề
  7
  Bài viết
  8
  Performance - Showcase

  Performance - Showcase

  Chủ đề
  0
  Bài viết
  0
  Chủ đề
  0
  Bài viết
  0
  Không có
  Kiến thức

  Kiến thức

  Chủ đề
  0
  Bài viết
  0
  Chủ đề
  0
  Bài viết
  0
  Không có
  Lịch sử

  Lịch sử

  Chủ đề
  0
  Bài viết
  0
  Chủ đề
  0
  Bài viết
  0
  Không có
  Học viện

  Học viện

  Chủ đề
  0
  Bài viết
  0
  Chủ đề
  0
  Bài viết
  0
  Không có
  Bàn luận - Tâm sự - Review

  Bàn luận - Tâm sự - Review

  Chủ đề
  1
  Bài viết
  7
  Chủ đề
  1
  Bài viết
  7

  GRAFFITI

  Writer

  Writer

  Chủ đề
  1
  Bài viết
  1
  Chủ đề
  1
  Bài viết
  1
  Tác phẩm

  Tác phẩm

  Chủ đề
  5
  Bài viết
  28
  Chủ đề
  5
  Bài viết
  28
  Kiến thức

  Kiến thức

  Chủ đề
  0
  Bài viết
  0
  Chủ đề
  0
  Bài viết
  0
  Không có
  Lịch sử

  Lịch sử

  Chủ đề
  0
  Bài viết
  0
  Chủ đề
  0
  Bài viết
  0
  Không có
  Sự kiện

  Sự kiện

  Chủ đề
  0
  Bài viết
  0
  Chủ đề
  0
  Bài viết
  0
  Không có
  Bàn luận - Tâm sự - Review

  Bàn luận - Tâm sự - Review

  Chủ đề
  0
  Bài viết
  0
  Chủ đề
  0
  Bài viết
  0
  Không có

  DJ

  DJ

  DJ

  Chủ đề
  3
  Bài viết
  3
  Chủ đề
  3
  Bài viết
  3
  Nhạc

  Nhạc

  Chủ đề
  2
  Bài viết
  2
  Chủ đề
  2
  Bài viết
  2
  Kiến thức

  Kiến thức

  Chủ đề
  0
  Bài viết
  0
  Chủ đề
  0
  Bài viết
  0
  Không có
  Lịch sử

  Lịch sử

  Chủ đề
  0
  Bài viết
  0
  Chủ đề
  0
  Bài viết
  0
  Không có
  Chợ trời (chợ beats, chợ đồ chơi,...)
  Chủ đề
  0
  Bài viết
  0
  Không có
  Sự kiện

  Sự kiện

  Chủ đề
  0
  Bài viết
  0
  Chủ đề
  0
  Bài viết
  0
  Không có
  Bàn luận - Tâm sự - Review

  Bàn luận - Tâm sự - Review

  Chủ đề
  1
  Bài viết
  1
  Chủ đề
  1
  Bài viết
  1

  CÁC BỘ MÔN ĐƯỜNG ĐƯỜNG PHỐ

  Beatbox

  Beatbox

  Chủ đề
  2
  Bài viết
  6
  Chủ đề
  2
  Bài viết
  6
  Trượt ván

  Trượt ván

  Chủ đề
  0
  Bài viết
  0
  Chủ đề
  0
  Bài viết
  0
  Không có
  BMX

  BMX

  Chủ đề
  0
  Bài viết
  0
  Chủ đề
  0
  Bài viết
  0
  Không có
  Parkour

  Parkour

  Chủ đề
  1
  Bài viết
  7
  Chủ đề
  1
  Bài viết
  7
  Yoyo

  Yoyo

  Chủ đề
  0
  Bài viết
  0
  Chủ đề
  0
  Bài viết
  0
  Không có
  Contact Juggling

  Contact Juggling

  Chủ đề
  0
  Bài viết
  0
  Chủ đề
  0
  Bài viết
  0
  Không có

  THỜI TRANG

  Fashionista

  Fashionista

  Chủ đề
  0
  Bài viết
  0
  Chủ đề
  0
  Bài viết
  0
  Không có
  Kiến thức

  Kiến thức

  Chủ đề
  0
  Bài viết
  0
  Chủ đề
  0
  Bài viết
  0
  Không có
  Lịch sử

  Lịch sử

  Chủ đề
  0
  Bài viết
  0
  Chủ đề
  0
  Bài viết
  0
  Không có
  Chợ trời

  Chợ trời

  Chủ đề
  0
  Bài viết
  0
  Chủ đề
  0
  Bài viết
  0
  Không có
  Sự kiện

  Sự kiện

  Chủ đề
  0
  Bài viết
  0
  Chủ đề
  0
  Bài viết
  0
  Không có
  Bàn luận - Tâm sự - Review

  Bàn luận - Tâm sự - Review

  Chủ đề
  1
  Bài viết
  13
  Chủ đề
  1
  Bài viết
  13

  Thành viên trực tuyến

  Không có thành viên trực tuyến.

  Bài mới nhất

  Thống kê diễn đàn

  Chủ đề
  1,179
  Bài viết
  4,884
  Thành viên
  6,323
  Thành viên mới nhất
  vusdeboi

  Bài viết hồ sơ mới nhất


  Lòng tao canh cánh nhưng tao tránh khỏi tranh giành
  Một ngày hoang vắng, để tao lại nhắc lúc tan tầm
  Gam đen gam trắng để cho bức tranh tao cân bằng
  Nơi bồng lai tao ăn bánh, ngắm thành phố trong Trăng Rằm
  Nơi dọc hành lang ngắn là những lời nhắn ta âm thầm
  Đọc vài trang sách và ngủ một giấc nơi đang nằm
  Dòng thời gian lắng đọng vài khoảnh khắc thêm trăm lần
  Như là ăn mừng bàn thắng để ta tưởng nhớ lúc thăng trầm
  Hành trình còn cơm nắm để ta biết quý chiếc khăn rằn
  Hàng nghìn người bương nắng phơi sương để đổi lại an toàn
  Để triệu người chăn ấm, ngày đêm phải lội suối băng đầm
  Giặc Tàu phương Bắc, ngàn năm ta đánh cho tan tành
  Những kẻ ăn cắp ngày nào sụp hố trong căn hầm
  Những lời ngăn cấm, chỉ làm khối óc ta nâng tầm
  Vì tao chân chất, lời tao nói vẫn trung thành
  Nếu nghệ thuật được tung cánh sẽ không còn ai bị giam cầm
  Top Bottom