Việt Hiphop - Diễn Đàn Hiphop Việt Nam

ĐẠI THẾ GIỚI
Trợ giúp Người dùng

  VIỆT HIPHOP

  Giới thiệu về Việt Hiphop

  Giới thiệu về Việt Hiphop

  Chủ đề
  16
  Hoạt động
  19
  Chủ đề
  16
  Hoạt động
  19
  Thông báo - Sự kiện

  Thông báo - Sự kiện

  Chủ đề
  5
  Hoạt động
  66
  Chủ đề
  5
  Hoạt động
  66

  RAP

  Rapper - Crew

  Rapper - Crew

  Chủ đề
  181
  Hoạt động
  318
  Chủ đề
  181
  Hoạt động
  318
  Nhạc

  Nhạc

  Chủ đề
  1.4K
  Hoạt động
  2K
  Chủ đề
  1.4K
  Hoạt động
  2K
  Kiến thức

  Kiến thức

  Chủ đề
  8
  Hoạt động
  12
  Chủ đề
  8
  Hoạt động
  12
  Lịch sử

  Lịch sử

  Chủ đề
  3
  Hoạt động
  25
  Chủ đề
  3
  Hoạt động
  25
  • NZT48
  Sự kiện

  Sự kiện

  Chủ đề
  6
  Hoạt động
  10
  Chủ đề
  6
  Hoạt động
  10
  Bàn luận - Tâm sự - Review

  Bàn luận - Tâm sự - Review

  Chủ đề
  94
  Hoạt động
  3.2K
  Chủ đề
  94
  Hoạt động
  3.2K

  BREAK DANCE

  Dancer - Crew

  Dancer - Crew

  Chủ đề
  11
  Hoạt động
  12
  Chủ đề
  11
  Hoạt động
  12
  Performance - Showcase

  Performance - Showcase

  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Không có
  Kiến thức

  Kiến thức

  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Không có
  Lịch sử

  Lịch sử

  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Không có
  Học viện

  Học viện

  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Không có
  Bàn luận - Tâm sự - Review

  Bàn luận - Tâm sự - Review

  Chủ đề
  1
  Hoạt động
  7
  Chủ đề
  1
  Hoạt động
  7

  GRAFFITI

  Writer

  Writer

  Chủ đề
  1
  Hoạt động
  1
  Chủ đề
  1
  Hoạt động
  1
  Tác phẩm

  Tác phẩm

  Chủ đề
  6
  Hoạt động
  27
  Chủ đề
  6
  Hoạt động
  27
  Kiến thức

  Kiến thức

  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Không có
  Lịch sử

  Lịch sử

  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Không có
  Sự kiện

  Sự kiện

  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Không có
  Bàn luận - Tâm sự - Review

  Bàn luận - Tâm sự - Review

  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Không có

  DJ

  DJ

  DJ

  Chủ đề
  3
  Hoạt động
  3
  Chủ đề
  3
  Hoạt động
  3
  Nhạc

  Nhạc

  Chủ đề
  3
  Hoạt động
  4
  Chủ đề
  3
  Hoạt động
  4
  Kiến thức

  Kiến thức

  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Không có
  Lịch sử

  Lịch sử

  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Không có
  Chợ trời (chợ beats, chợ đồ chơi,...)

  Chợ trời (chợ beats, chợ đồ chơi,...)

  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Không có
  Sự kiện

  Sự kiện

  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Không có
  Bàn luận - Tâm sự - Review

  Bàn luận - Tâm sự - Review

  Chủ đề
  2
  Hoạt động
  4
  Chủ đề
  2
  Hoạt động
  4

  CÁC BỘ MÔN ĐƯỜNG ĐƯỜNG PHỐ

  Beatbox

  Beatbox

  Chủ đề
  2
  Hoạt động
  5
  Chủ đề
  2
  Hoạt động
  5
  Trượt ván

  Trượt ván

  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Không có
  BMX

  BMX

  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Không có
  Parkour

  Parkour

  Chủ đề
  1
  Hoạt động
  5
  Chủ đề
  1
  Hoạt động
  5
  Yoyo

  Yoyo

  Chủ đề
  1
  Hoạt động
  1
  Chủ đề
  1
  Hoạt động
  1
  Contact Juggling

  Contact Juggling

  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Không có

  THỜI TRANG

  Fashionista

  Fashionista

  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Không có
  Kiến thức

  Kiến thức

  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Không có
  Lịch sử

  Lịch sử

  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Không có
  Chợ trời

  Chợ trời

  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Không có
  Sự kiện

  Sự kiện

  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Không có

  Thành viên trực tuyến

  Thống kê diễn đàn

  Chủ đề
  1,908
  Hoạt động
  6,032
  Thành viên
  14,987
  Thành viên mới nhất
  hieuminh
  Top Bottom