Việt Hiphop - Diễn Đàn Hiphop Việt Nam

ĐẠI THẾ GIỚI
Trợ giúp Người dùng
 • Không có ai đang trò chuyện vào lúc này.

  VIỆT HIPHOP

  Giới thiệu về Việt Hiphop

  Giới thiệu về Việt Hiphop

  Chủ đề
  6
  Hoạt động
  11
  Chủ đề
  6
  Hoạt động
  11
  Thông báo

  Thông báo

  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Không có

  RAP

  Rapper - Crew

  Rapper - Crew

  Chủ đề
  181
  Hoạt động
  508
  Chủ đề
  181
  Hoạt động
  508
  Nhạc

  Nhạc

  Chủ đề
  1.4K
  Hoạt động
  2.2K
  Chủ đề
  1.4K
  Hoạt động
  2.2K
  Kiến thức

  Kiến thức

  Chủ đề
  8
  Hoạt động
  18
  Chủ đề
  8
  Hoạt động
  18
  Lịch sử

  Lịch sử

  Chủ đề
  3
  Hoạt động
  26
  Chủ đề
  3
  Hoạt động
  26
  Sự kiện

  Sự kiện

  Chủ đề
  13
  Hoạt động
  23
  Chủ đề
  13
  Hoạt động
  23
  Bàn luận - Tâm sự - Review

  Bàn luận - Tâm sự - Review

  Chủ đề
  70
  Hoạt động
  3.1K
  Chủ đề
  70
  Hoạt động
  3.1K

  BREAK DANCE

  Dancer - Crew

  Dancer - Crew

  Chủ đề
  11
  Hoạt động
  20
  Chủ đề
  11
  Hoạt động
  20
  Performance - Showcase

  Performance - Showcase

  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Không có
  Kiến thức

  Kiến thức

  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Không có
  Lịch sử

  Lịch sử

  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Không có
  Học viện

  Học viện

  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Không có
  Bàn luận - Tâm sự - Review

  Bàn luận - Tâm sự - Review

  Chủ đề
  1
  Hoạt động
  9
  Chủ đề
  1
  Hoạt động
  9

  GRAFFITI

  Writer

  Writer

  Chủ đề
  1
  Hoạt động
  3
  Chủ đề
  1
  Hoạt động
  3
  Tác phẩm

  Tác phẩm

  Chủ đề
  6
  Hoạt động
  42
  Chủ đề
  6
  Hoạt động
  42
  Kiến thức

  Kiến thức

  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Không có
  Lịch sử

  Lịch sử

  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Không có
  Sự kiện

  Sự kiện

  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Không có
  Bàn luận - Tâm sự - Review

  Bàn luận - Tâm sự - Review

  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Không có

  DJ

  DJ

  DJ

  Chủ đề
  3
  Hoạt động
  5
  Chủ đề
  3
  Hoạt động
  5
  Nhạc

  Nhạc

  Chủ đề
  3
  Hoạt động
  16
  Chủ đề
  3
  Hoạt động
  16
  Kiến thức

  Kiến thức

  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Không có
  Lịch sử

  Lịch sử

  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Không có
  Chợ trời (chợ beats, chợ đồ chơi,...)

  Chợ trời (chợ beats, chợ đồ chơi,...)

  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Không có
  Sự kiện

  Sự kiện

  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Không có
  Bàn luận - Tâm sự - Review

  Bàn luận - Tâm sự - Review

  Chủ đề
  2
  Hoạt động
  6
  Chủ đề
  2
  Hoạt động
  6

  CÁC BỘ MÔN ĐƯỜNG ĐƯỜNG PHỐ

  Beatbox

  Beatbox

  Chủ đề
  2
  Hoạt động
  20
  Chủ đề
  2
  Hoạt động
  20
  Trượt ván

  Trượt ván

  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Không có
  BMX

  BMX

  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Không có
  Parkour

  Parkour

  Chủ đề
  1
  Hoạt động
  6
  Chủ đề
  1
  Hoạt động
  6
  Yoyo

  Yoyo

  Chủ đề
  1
  Hoạt động
  1
  Chủ đề
  1
  Hoạt động
  1
  Contact Juggling

  Contact Juggling

  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Không có

  THỜI TRANG

  Fashionista

  Fashionista

  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Không có
  Kiến thức

  Kiến thức

  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Không có
  Lịch sử

  Lịch sử

  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Không có
  Chợ trời

  Chợ trời

  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Không có
  Sự kiện

  Sự kiện

  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Chủ đề
  0
  Hoạt động
  0
  Không có
  Bàn luận - Tâm sự - Review

  Bàn luận - Tâm sự - Review

  Chủ đề
  1
  Hoạt động
  4
  Chủ đề
  1
  Hoạt động
  4

  Thành viên trực tuyến

  Không có thành viên trực tuyến.

  Bài mới nhất

  Thống kê diễn đàn

  Chủ đề
  1,843
  Hoạt động
  6,395
  Thành viên
  14,517
  Thành viên mới nhất
  RogelioBla
  Top Bottom